Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

full economic integration

Tam ekonomik entegrasyon

Cümlede kullanım:

Full economic integration is harmonisation and unification of monetary, financial and social policies and the creation of supranational institutions.

(Tam ekonomik entegrasyon, parasal, finansal ve sosyal politikaların uyumlaştırılması ve birleştirilmesi ve uluslarüstü kurumların oluşturulmasıdır.)
Translate »