Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

from or near inception

Başlangıçtan itibaren, başından beri (başlangıçtan ya da başlangıca yakın bir zamandan beri)

Cümlede kullanım:

A born-global firm is a company that adopts a global perspective and engages in international business from or near its inception.

(Global doğan bir firma, küresel bir bakış açısı benimseyen ve başından beri uluslararası ticaret yapan bir şirkettir.)
Translate »