Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

free trade agreement

Serbest ticaret anlaşması

Cümlede kullanım:

A free trade agreement (FTA) a pact between a group of countries that have reduced trade barriers/tariffs to exports and imports among them to increase the trade of goods and services.

(Serbest ticaret anlaşması (STA), bir grup ülke arasında mal ve hizmet ticaretini artırmak için ihracat ve ithalatta ticaret engellerini/ tarifelerini azaltan bir anlaşmadır.)
Translate »