Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

foundation of something is laid down

Bir şeyin temeli atılmıştır.

Cümlede kullanım:

The foundations of the party system in Turkey were laid down in Second Constitutional Era.

(Türkiye’de parti sisteminin temelleri İkinci Meşrutiyet döneminde atılmıştır.)
Translate »