Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

foreign penetration

Yanancı nüfuzu, dış etki

Cümlede kullanım:

One of the reasons of instability in the Middle East is foreign penetration in the region.

(Orta Doğu’daki istikrarsızlığın nedenlerinden biri de bölgedeki yabancı nüfuzudur.)
Translate »