Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

foreign direct investments

Doğrudan yabancı yatırımlar.

Cümlede kullanım:

Foreign direct investments are the investments made by individuals or firms through buying a firm, providing the establishment capital for a new company or increasing the capital of an existing company in other countries.

(Doğrudan yabancı yatırımlar, bir firma satın almak, yeni bir şirket için kuruluş sermayesi sağlamak veya diğer ülkelerdeki mevcut bir şirketin sermayesini artırmak yoluyla bireyler veya firmalar tarafından yapılan yatırımlardır.)
Translate »