Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

forcible displacement

Zorunlu göç, mecburi tehcir, zorla yer değiştirme

Cümlede kullanım:

The forcible displacement is against International Humanitarian Law.

(Zorunlu tehcir Uluslararası İnsanî Hukuk’a aykırıdır.)
Translate »