Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

follow in footsteps

İzinden gitmek

Cümlede kullanım:

Alfred Mahan recommended that the leaders of the United States follow in the footsteps of the British Empire to build up a massive naval force.

(Alfred Mahan, Birleşik Devletler liderlerinin büyük bir deniz kuvveti oluşturmak için İngiliz İmparatorluğu’nun izinden gitmelerini tavsiye etti.)
Translate »