Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

financial intermediation

Finansal aracılık

Cümlede kullanım:

In the strictest sense, financial intermediation means the process of taking in funds from depositors and then lending them out to borrowers.

(En katı anlamda, finansal aracılık, mevduat sahiplerinden fon alma ve sonra bunları borçlulara borç verme süreci anlamına gelir.)
Translate »