Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Financial Action Task Force (FATF)

Mali Eylem Görev Gücü (FATF)

Cümlede kullanım:

The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established in 1989.

Its objectives are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. 

(Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 1989 yılında kurulmuş hükümetler arası bir organdır.
Hedefi, kara para aklama, terörist finansmanı ve uluslararası finans sisteminin bütünlüğüne ilişkin diğer tehditlerle mücadele için yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir.)
Translate »