Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

fill the void

Boşluğu doldurmak

Cümlede kullanım:

The emergence of regional leaders filled the void left by the USA in Brazil and Venezuela.

(Bölgesel liderlerin ortaya çıkışı ABD’nin Brezilya ve Venezuela’da bıraktığı boşluğu doldurdu.)
Translate »