Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

fief-holders

Tımar sahipleri

Cümlede kullanım:

In the Ottoman Empire, state was the ultimate owner of the land and distributed the land to the fief-holders (Sipahi). The sipahi in turn allocated the land to the peasants for cultivation.

(Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet, toprağın nihai sahibiydi ve toprakları tımar sahiplerine (Sipahi) dağıtırdı. Sipahi ise toprağı ekim için köylülere tahsis ederdi.)
Translate »