Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

fact-finding method

Bilgi bulma yöntemi, olgu bulma yöntemi

Cümlede kullanım:

In the declaration, the fact-finding method is described as “any activity designed to obtain detailed knowledge of the relevant facts of any dispute or situation.”

(Bildirgede, olgu bulma yöntemi “bir anlaşmazlık veya bir durumla ilgili gerçekler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için tasarlanmış faaliyet” olarak tanımlanmaktadır.)
Translate »