Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

facilitating conditions

Kolaylaştırıcı koşullar

Cümlede kullanım:

One of the facilitating conditions is an ‘existential threat’ that legitimizes the use of extraordinary measures to deal with threat.

(Kolaylaştırıcı koşullardan biri, tehditle başa çıkmak için olağanüstü önlemlerin kullanımını meşrulaştıran ‘varoluşsal bir tehdit’tir.)
Translate »