Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

expel

Çıkarmak, kovmak, dışlamak

Cümlede kullanım:

Egypt was expelled from the Arab League for signing the Arab-Israeli Peace Treaty with Israel in 1979.

(Mısır, 1979’da İsrail ile Arap-İsrail Barış Antlaşması’nı imzaladığı için Arap Ligi’nden çıkarılmıştı.)
Translate »