Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

exequatur

Tanıma beratı (belgesi)

Bir devletin başka bir devletin konsolosunu tanıma ve ülke içinde konsolosluk görevini yapmaya izin verme anlamına gelen tanıma belgesi.

Ayrıca, konsolosun exequatur alabilmesi için, gönderen devletin gittiği ülkede kendi devletinin çıkarlarını koruması için konsolosuna bir yetki belgesi vermesi gerekir.

Cümlede kullanım:

The exequatur is a legal document issued by a sovereign authority that permits the enforcement of a right within the jurisdiction of the authority.

(Eksequatur, egemen bir otorite tarafından çıkarılan, otoritenin yetki alanı dahilinde bir hakkın uygulanmasına izin veren yasal bir belgedir.)
Translate »