Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

evolving process

Gelişen süreç

Cümlede kullanım:

Globalization is an evolving process reducing continuously the pace of nation-state

(Küreselleşme, sürekli olarak ulus-devletin hızını azaltan, gelişen bir süreçtir.)
Translate »