Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

evolve from

..den/dan evrilmek, ..den/dan çıkmak

Cümlede kullanım:

International Security Studies(ISS) has evolved from the disciplines of War Studies, Military History, and Geopolitics after the Second World War.

(Uluslararası Güvenlik Çalışmaları (ISS), İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Savaş Çalışmaları, Askeri Tarih ve Jeopolitik disiplinlerinden evrilmiştir.)
Translate »