Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Euroscepticism

Avrupa şüpheciliği

Cümlede kullanım: Euroscepticism has risen in EU countries because of economic crises, terrorist attacks, and migration problems.

(AB ülkelerinde ekonomik krizler, terörist saldırılar, ve göç sorunları nedeniyle Avrupa şüpheciliği arttı.)
Translate »