Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ethnic cleansing

Etnik temizlik

Cümlede kullanım:

Ethnic cleansing and forcible displacement are against International Humanitarian Law

(Etnik temizlik ve zorunlu tehcir Uluslararası İnsanî Hukuk’a aykırıdır.)
Translate »