Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ethical sourcing

Etik kaynak bulma, ahlaki değerlere uyarak ham madde(bileşen) temin etme

Cümlede kullanım:

Ethical sourcing is the process of ensuring that products or services are obtained through responsible and sustainable methods. For example, ingredients and raw materials that are used in a firm’s products should meet safety standards and source from suppliers who also meet social and environmental standards.

(Etik kaynak bulma, ürün veya hizmetlerin sorumlu ve sürdürülebilir yöntemlerle elde edilmesini sağlama sürecidir. Örneğin, bir firmanın ürünlerinde kullanılan malzemeler ve hammaddeler güvenlik standartlarını karşılamalı ve ayrıca sosyal ve çevresel standartları karşılayan tedarikçilerden kaynak sağlamalıdır.)
Translate »