Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

etatist

Devletçi, (devletçi politika)

Cümlede kullanım:

The Etatist experiment in the economy was put into force in Turkey in 1933.

(Ekonomideki devletçi deneyi Türkiye’de 1933’te yürürlüğe girdi.)
Translate »