Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

eradication of poverty

Yoksulluğu ortadan kaldırmak

Cümlede kullanım:

The United Nations Development Program works ç to achieve the eradication of poverty, and the reduction of inequalities and exclusion.

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması için çalışmaktadır.)
Translate »