Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

equity alliance

Özkaynak ortaklığı, sermayeye dayalı ortaklık, sermaye sahipliğine dayalı ortaklık

Cümlede kullanım:

Equity alliances are built based on equity ownership. Minority equity alliances and joint ventures are the most common types of equity alliances in international business. 

(Özkaynak ortaklıkları, özkaynak sahipliğine dayalı olarak oluşturulur. Azınlık özkaynak ortaklıkları ve ortak girişimler, uluslararası ticarette en yaygın özkaynak ortaklıklarıdır.)
Translate »