Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

equilibrium exchange rate

Denge döviz kuru.

Cümlede kullanım:

Factors that cause a change in the equilibrium exchange rate are the factors which are accepted as constant other than the current exchange rate.

(Denge döviz kurunda değişikliğe neden olan faktörler, mevcut döviz kuru dışında sabit olarak kabul edilen faktörlerdir.)
Translate »