Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

epistemic community

Epistemik topluluk (ulus ötesi bilgi ağı topluluğu)

Cümlede kullanım:

Epistemic community is a transnational network of knowledge-based experts who help decision- makers to define the problems they face, identify various policy solutions and assess the policy outcomes.

(Epistemik topluluk, karar vericilerin karşılaştıkları sorunları tanımlamalarına, çeşitli politika çözümlerini geliştirmelerine ve politika sonuçlarını değerlendirmelerine yardımcı olan ulusötesi bir bilgi tabanlı uzman ağıdır.)
Translate »