Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ephemeral experience

Geçici deneyim

Cümlede kullanım:

The Ottoman constitution of 1876 which was an ephemeral experience, did not bring a real sense of the parliamentary regime

(Geçici bir deneyim olan 1876 Osmanlı anayasası, parlamenter rejime ilişkin gerçek bir anlam getirmedi.)
Translate »