Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

environmental degradation

Çevresel bozulma

Cümlede kullanım:

Environmental degradation, resource depletion, natural disasters, and pollution are an environmental security issue.

(Çevresel bozulma, kaynakların tükenmesi, doğal afetler ve kirlilik bir çevre güvenliği sorunudur.)
Translate »