Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

environment

Çevre

Cümlede kullanım:

Environment is “the complex of physical, chemical, and biotic factors (such as climate, soil, and living things) that act upon an organism or an ecological community and ultimately determine its form and survival”.

(Çevre, “bir organizmaya veya ekolojik bir topluluğa etki eden ve sonuçta formunu ve hayatta kalmasını belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyotik faktörlerin (iklim, toprak ve canlılar gibi) kompleksidir.)
Translate »