Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

entry mode

Başlangıç seviyesi, giriş modu

Cümlede kullanım:

Exporting, an entry mode through which products produced in one country are sold to customers in the other country or countries, is the most common and understandable entry mode in international business.

(Bir ülkede üretilen ürünlerin diğer ülke veya ülkelerdeki müşterilere satıldığı bir giriş modu olan ihracat yapma, uluslararası ticarete en yaygın ve anlaşılır giriş modudur.)
Translate »