Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

enterprise resource planning (ERP)

Kurumsal kaynak planlaması

Cümlede kullanım:

Enterprise Resource Planning (ERP) refers to a suite of computer software that allows an organization to use a system of integrated applications to manage core business processes and activities such as marketing, risk management, and supply chain operations.

(Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir kuruluşun pazarlama, risk yönetimi ve tedarik zinciri işlemleri gibi temel iş süreçlerini ve faaliyetleri yönetmek için entegre bir uygulama sistemi kullanmasına izin veren bir bilgisayar yazılımı paketini ifade eder.)
Translate »