Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

energy thirsty

Enerjiye muhtaç, enerjiye ihtiyaç duyan, enerjiye susamış

Cümlede kullanım:

Turkey connect the energy thirsty European Union members to energy abundant countries in the Caucasus, Central Asia and Middle East.

(Türkiye, enerjiye muhtaç Avrupa Birliği üyelerini, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu’daki enerji zengini ülkelere bağlamaktatır.)
Translate »