Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Energy Community

Enerji Topluluğu

Cümlede kullanım:

The Energy Community is an “international organization which brings together the European Union and its neighbors to create an integrated pan-European energy market. The key objective of the Energy Community is to extend the EU internal energy market rules and principles to countries in South East Europe, the Black Sea region and beyond on the basis of a legally binding framework.

(Enerji Topluluğu “entegre bir Avrupa-Avrupa enerji piyasası oluşturmak için Avrupa Birliği ve komşularını bir araya getiren uluslararası bir kuruluştur. Enerji Topluluğunun temel amacı, AB iç enerji piyasası kurallarını ve ilkelerini yasal olarak bağlayıcı bir çerçeve temelinde Güney Doğu Avrupa, Karadeniz bölgesi ve ötesindeki ülkelere yaymaktır.)
Translate »