Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

End of History thesis

Tarihin Sonu tezi

Cümlede kullanım:

The End of History thesis suggested that ideologies would disappeare and economic rivalry would become the main dynamic in international affairs. Liberal economy and liberal democracy would reshape the world and nations would show a tendency towards establishing some sort of world government performing roles of global governance in an era of complexity.

(Tarihin Sonu tezi ideolojilerin ortadan kalkacağını ve ekonomik rekabetin uluslararası ilişkilerde ana dinamik haline geleceğini öne sürdü. Liberal ekonomi ve liberal demokrasi dünyayı yeniden şekillendirecek ve uluslar karmaşıklık çağında küresel yönetim rollerini yerine getiren bir tür dünya hükümeti kurma eğilimi gösterecektir.)
Translate »