Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

encompass

Kapsamak, kuşatmak, neden olmak

Cümlede kullanım:

ICT (Information and Communication Technology) encompass both wired internet-enabled and wireless mobile networks.

(ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) internet özellikli kablolu ve kablosuz mobil ağların ikisini de kapsar.)
Translate »