Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

emergence of new security challenges

Yeni güvenlik sorunlarının ortaya çıkması

Cümlede kullanım:

September 11 attack and the wider threat of terrorism has highlighted the emergence of new security challenges.

(11 Eylül saldırısı ve daha geniş terör tehdidi, yeni güvenlik sorunlarının ortaya çıktığını vurguladı.)
Translate »