Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

emergence of global security structures

Küresel güvenlik yapılarının ortaya çıkışı

Cümlede kullanım:

The unforeseen impacts of private security on international security lead to the emergence of global security structures.

(Özel güvenliğin uluslararası güvenlik üzerindeki öngörülemeyen etkileri, küresel güvenlik yapılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.)
Translate »