Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

emancipation of human beings

İnsanların özgürleşmesi

Cümlede kullanım:

Some critical security theorists have been focusing on emancipation of human beings.

(Bazı kritik güvenlik teorisyenleri insanların özgürleşmesine odaklanmaktadır.)
Translate »