Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

elements of traditional structure

Geleneksel yapının unsurları

Cümlede kullanım:

Western societies have modernized in sociological sense, whereas the elements of traditional structure have maintained their existence in modernizing countries such as Turkey at the social and political levels.

(Batı toplumları sosyolojik anlamda modernleşirken, Türkiye gibi modernleşen ülkelerde geleneksel yapının unsurları sosyal ve politik düzeylerde varlıklarını korumuştur.)
Translate »