Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

economic security

Ekonomik güvenlik

Cümlede kullanım:

Economic security emphasizes on prioritizing access to resources, finance, and markets necessary to sustain acceptable level of welfare and state power.

(Ekonomik güvenlik, kabul gören bir refah düzeyi ve devlet iktidarı için gerekli olan kaynaklara, finansa ve piyasalara erişimin önceliklendirilmesine vurgu yapmaktadır.)
Translate »