Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

economic nationalism

Ekonomik milliyetçilik

Cümlede kullanım:

Economic nationalism, in general, refers to an ideology that supports the state intervention in the economic field.

(Ekonomik milliyetçilik, genel anlamda, ekonomik alanda devlet müdahaleciliğini destekleyen bir ideolojiyi ifade eder.)

Ekonomik milliyetçiler, genel anlamda, ekonomik alana devletin müdahalesini kabul ederler.

Milliyetçiler ayrıca bir ekonominin dış etkilere kapatılmasının büyüme ve ekonomik ilerleme için faydalı olabileceğine inanırlar.

Dolayısıyla, ekonomik milliyetçilik, dünya piyasaları bağlamında ulusal çıkarları korumak amacıyla ticari korumacılık ve ekonomik planlamanın bir karışımı olarak tanımlanabilir.

Ekonomik milliyetçiliğin ana teorisyenleri Alexander Hamilton (1780-1804) ve Friedrich List (1789-1846)’dır.

Milliyetçi Yaklaşımın serbest ticaret konusundaki tutumu nedir?

Milliyetçiler, serbest ticaretin sadece en zengin, en gelişmiş ülkelere fayda sağladığına inanırlar.

Bire bir rekabette, gelişmiş endüstriler az gelişmiş veya gelişmekte olan endüstrilere karşı kolayca kazanabilir.

Bu nedenle, emekleme aşamasındaki endüstriler, devlet tarafından dış rekabete karşı korunmalıdır, yoksa kısa sürede yok olabilirler.

Translate »