Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

economic carrot

Ekonomik yardım

Cümlede kullanım:

Hard power is the ability of one actor (usually but not necessarily a state) to influence another through the use of threats or rewards, typically involving military ‘sticks’ or economic ‘carrots’.

(Kaba kuvvet, bir aktörün (her zaman illaki bir devlet değil), genellikle askeri tehditler veya ekonomik yardımları içeren tehdit veya ödüller kullanarak başkalarını etkileme yeteneğidir.)
Translate »