Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ecology

Ekoloji

Cümlede kullanım:

Ecology is the study of relationships between plants, animals, people, and their environment, and the balances between these relationships.

(Ekoloji, bitkiler, hayvanlar, insanlar ve çevreleri arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkiler arasındaki dengenin incelenmesidir.)
Translate »