Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

duty to fulfill

Yerine getirme görevi

Cümlede kullanım:

Every State should perform its duty to fulfill obligations under international law in good faith.

(Her Devlet uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmekle yükümlüdür.)
Translate »