Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

driver behind something

Bir şeyin ardındaki itici güç

Cümlede kullanım:

One of the drivers behind the globalization process is declining trade and investment barriers, and the other one, as we all are facing every day, is technological change.

(Küreselleşme sürecinin arkasındaki itici güçlerden biri ticaret ve yatırım engellerini azaltmak, diğeri ise her gün karşılaştığımız gibi teknolojik değişim.)
Translate »