Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

domestic jurisdiction

İç yargı

Cümlede kullanım:

The term “domestic jurisdiction” signify the sovereignty of a state over the inhabitants live in its territory.

(“İç yargı” terimi, bir devletin kendi topraklarında yaşayan mukimler üzerindeki egemenliğini ifade eder.)
Translate »