Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Dodge Plan

Dodge Planı

Cümlede kullanım:

One of the main factors in the revival of the Japanese economy after World War II is the implementation of the Dodge Plan.

(II.Dünya Savaşı’ndan sonra Japon ekonomisinin canlanmasındaki ana faktörlerden biri, Dodge Planı’nın uygulanmasıdır.)
Translate »