Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

diversification strategy

Çeşitlendirme stratejisi

Cümlede kullanım:

According to diversification strategy, businesses change both their product mix and their markets.

(Çeşitlendirme stratejisine göre, işletmeler hem ürün karmasını hem de pazarlarını değiştirmektedir.)
Translate »