Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

direct foreign investment

Doğrudan yabancı yatırım

Doğrudan yabancı yatırım, fabrika inşası veya doğal kaynakların çıkarılması için tesisler kurulması gibi reel ekonomiye yatırım yapmayı ifade eder.

Cümlede kullanım:

The real economy of a country can grow faster with foreign direct investments.

Bir ülkenin reel ekonomisi doğrudan yabancı yatırımlarla daha hızlı büyüyebilir.
Translate »