Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

diminish

Azaltmak

Cümlede kullanım:

The end of the Cold War diminished the importance of the East-West bipolarity.

(Soğuk Savaşın sonu, doğu-batı bipolaritesinin(iki kutupluluğunun) önemini azalttı.)
Translate »